Aplikovaná Murphologie:

Richardovy teze o vlastnictví:
1.    Jestliže jsi něco již hodně dlouho schovával, můžeš to vyhodit.
2.    Jestliže jsi něco vyhodil, budeš to potřebovat přesně ve chvíli, kdy už to bude nenávratně ztraceno.

Lewiho zákon:
I když nakupuješ sebeobezřetněji, buď si jist, že to samé za chvíli uvidíš někde jinde za poloviční cenu.

První zákon cyklistiky:
Ať děláš, co děláš, je to vždy do kopce a proti větru.

Johansonův-Lairdův zákon:
Zub rozbolí zásadně v sobotu večer.

Strojírenství:
Zákon o perverzitě přírody:
Není možné předvídat, kterou stranu krajíce by bylo lepší namazat.

Jenningův doplňující zákon:
Pravděpodobnost, že chleba spadne na zem namazanou stranou, je přímo úměrná ceně koberce.

Loweryho princip:
Když to nejde po dobrém, dělej to násilím. Jestliže se to ulomí, šlo o vadnou součástku.

Anthonyho pravidlo síly:
Nenamáhej se, najdi si větší kladivo!

Cahnův axióm:
Selhaly-li všechny pokusy, je načase si přečíst návod.

Zákon víceúčelových přístrojů:
Čím má výrobek méně funkcí, tím dokonaleji je splňuje.

Jenkinsonův zákon:
Beztak to nebude fungovat!

 

Klipsteinovy zákony:

1.    Vaše žádost o patent se nepochybně zpozdí o týden za obdobnou žádostí podanou někým jiným.
2     Stabilita dodávek je vždy nepřímo úměrná napětí grafikonu.
3.    Každý drát, rozřezaný na kusy bude příliš krátký.

Klipsteinovy zákony aplikované na výrobu prototypů:

1.    Přípustné odchylky se budou hromadit jednostranně, aby způsobily co nejvíce potíží při montáži.
2.    Jsou-li podle schématu zapotřebí součástky "n", na skladě budou součástky "l".
3.    Motor se začne otáčet na opačnou stranu.
4.    Systém zajišťující spolehlivost vyřadí z provozu ostatní systémy.
5.    Rychlostní jistič chránící přístroj bude uchráněn, neboť přístroj shoří dříve.
6.    Chyba se objeví, až když skončí závěrečné zkoušky přístroje.
7.    Když z ochranného krytu vyšroubuješ poslední ze šestnácti šroubů, zjistí se, že byl sňat jiný kryt.

8.    Když je kryt upevněn posledním ze šestnácti šroubů, zjistí se, že se zapomnělo dát dovnitř těsnění.