Murphologie na pomoc modernímu řízení:

První zákon modifikace plánu:
Plánovač je uvědomen o nezbytnosti modifikace plánu přesně ve chvíli, kdy je plán hotov.
(Zákon známý též pod názvem: Vzpomněli jste si právě včas)

H.L.Menckenův zákon schopnostního vývoje:
Kdo něco umí, ten to dělá. Kdo to neumí, ten to učí a není li schopen to ani učit pak to řídí.
 

Jacobsův zákon:
Čím méně určitá organizace produkuje, tím častěji se reorganizuje.

Leeův zákon:
Při jakémkoliv jednání s kolektivem lidí se tito lidé projeví jako větší netýkavky, než člověk původně očekával.
 

Bralekovo pravidlo úspěchu:
Spoléhej pouze na ty kolegy, kteří jsou svolní v případě nezdaru ztratit tolik, co ty.

Owenova teorie organizační úchylnosti:
Každá organizace má přidělen jistý počet pracovních míst, která jsou obsazována naprosto nevyhovujícími osobami.

Logický důsledek:
Jakmile tato osoba odejde, podnik za ni získá náborem jinou, minimálně stejně nevyhovující sílu.

Postův poznatek z praxe:
Neschopnost osazenstva podniku odpovídá neschopnosti vedení.

Geniální jedinec v pracovním poměru:
Žádný šéf si neponechá zaměstnance, který má stále pravdu.

Shapirův zákon odměňování:
Ten, kdo vykoná nejméně práce, dočká se nejvyššího uznání.

Johnsonův zákon:
Výskyt krátkodobých onemocnění mezi zaměstnanci je nepřímo úměrný celkovému zdraví organizace.

Tillisův organizační princip:
Jestliže nějaký dokument správně založíte, víte sice kde je, ale nikdy jej nebudete potřebovat. Když ho nezaložíte, určitě jej budete potřebovat, ale nebudete vědět, kde je.

Grossmanova výpomocná poučka:
Každý úkol, který by se měl splnit, se měl splnit už včera.

První pravidlo superiorní inferiority:
Nikdy nedej svým nadřízeným znát, že jsi lepší než oni.

Whistlerův zákon:
I když nikdy nevíte, kdo má pravdu, vždycky aspoň víte, kdo za věc zodpovídá.

 

 

Účetnictví:

Frothingamova mylná teze:
Čas jsou peníze.

Grayův zákon programování:
Vykonání n+1 prkotin vyžaduje přesně tolik času, jako vykonání n prkotin.

Loggovo vyvrácení Grayova zákona:
Na vykonání n+1 prkotin se spotřebuje dvojnásobné množství času, než na vykonání n prkotin.

Rozšířený princip Epsteinův-Heisenbergův:
Ze tří parametrů výzkumu a vývoje (V+V), jimiž jsou úkol, čas a náklady, lze určit vždy nanejvýš dva.

Důsledky:

1.    Znáš-li úkol a máš-li stanovenou lhůtu, není možno určit náklady.

2.    Je-li jasně určena lhůta i náklady, pak nelze předvídat, kolik ze stanovených úkolů bude možno splnit.

3.      Jestliže byl jednoznačně stanoven cíl i potřebná dotace, pak není možno předvídat, zda a kdy bude úkol splněn.

4.      Jestliže jsi měl kliku a dokázal jsi přesně určit všechny tři parametry, pak jsi vybočil z rámce V+V.

 

Paulgův zákon:
V Americe nezáleží na tom, kolik co stálo, nýbrž na tom, kolik se na tom ušetřilo.

 

Poučky pro mladé inženýry:

 

Marsova definice:
Odborník je člověk, který přijel zjiného města.

Zlaté pravidlo umění a vědy:
Ten, kdo má zlato, určuje pravidla.

Zákon prvotřídní kvality:
Dobře zaběhnutá formulace chatrné zásady je vždy působivější než první formulace znamenité zásady.

Zákon Cohenův:
Důležitější než fakta je to, jak je pojmenuješ.

Weberova definice:
Odborník ví stále více o stále menším počtu věcí.
Důsledek:
Nakonec ví opravdu všechno o ničem.

Murphyho zákon termodynamiky:
Všechno se zásadně zhoršuje pod tlakem.

Poulsenova prognóza:
Jestliže se něco nechá běžet na plný výkon, určitě se to poláme.

Aignerův axióm:
Bez ohledu na to, jak dobře vykonáváte svou práci, nějaký váš nadřízený se už postará, aby vaše výsledky byly patřičně zmírněny.

Grossmanova chybná citace H. L. Menckena:
Na všechny složité otázky existují jednoduché, snadno pochopitelné nesprávné odpovědi.

Frothinghamův 4. zákon:
Urgentnost věci je vždy nepřímo úměrná její důležitosti.

Salvatorův zákon:
Když už jste vyzkoušeli všechno možné i nemožné, a neuspěli jste, zkuste ještě to, co navrhoval šéf.

Murphyho paradox:
Udělat něco obtížným způsobem je vždy snazší.

Engův princip:
Čím se něco snadněji udělá, tím obtížněji se to pak mění.

Lacklandovy zákony:
1.    Nikdy nebuď první.
2.    Nikdy nebuď poslední.
3.    Nikdy se na nic nehlas dobrovolně.
 

Murphyho 4. logický závěr:
Udělat cokoliv blbuvzdorným je nemožné, protože blbci jsou ohromně vynalézaví.

Perrusselův zákon:
Žádný pracovní úkol není tak jednoduchý, aby se na něm nenechalo nic zkazit.

Juhainův zákon:
Kompromis je vždy nákladnější než kterákoliv ze dvou původně navržených alternativ.

Zákon pana Coopera:
Stane-li se, že nerozumíte určitému slovu v technickém spise, klidně to slovo ignorujte. Uvidíte, že text bude dávat smysl i bez něho.

Fahnenstockovo pravidlo pro případ nezdaru:
Když jste napoprvé neuspěli, okamžitě odstraňte veškeré důkazy o svém nezdařilém pokusu.

Loweryho zákon:
Když se vám něco zasekne, pomozte tomu násilím. Jestliže se to ulomí, je jasné, že to tam stejně nemělo co dělat.

Platový axióm:
Zvýšení platu je vždy právě takové, aby vám stouply daně, a právě tak malé, abyste je na čistém platu ani nepoznali.

 

Korekce přísloví 

Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí:
Když přijdete moc brzy, akce bude zrušena.

Když přijdete na sekundu přesně, budete muset čekat.
Když se opozdíte, přijdete zas až moc pozdě.

 

V