Sociální murphologie:

 

Shirleyho zákon:
Většina lidí si většinu lidí plně zaslouží.

 Thomův zákon o svátosti manželství:
Životnost manželství je nepřímo úměrná nákladům na svatbu.

Pravidlo manželského lože:
První usne ten, který chrápe.

Zákon kapitána Pennyho:
Každého člověka je možno nějakou dobu vodit za nos. Některé lidi je možno vodit za nos dlouho, ale nikdo ani na okamžik neoblafne moji starou.

Cheitův povzdech:
Přítel, kterému jsi pomohl v nouzi, si na tebe vzpomene tehdy, až se zase ocitne v nouzi.

Van Royův druhý zákon:
Dokážeš-li rozeznat dobrou radu od špatné, nepotřebuješ žádnou radu.

Jaffeův metazákon:
Jsou věci, o nichž nelze nic zjistit. Nelze ale ani zjistit, které věci to jsou.

 

poznatky Murphologů o lidské povaze: 

Fowlerova poznámka:
Jedinou nedokonalostí matičky Přírody je lidské plémě.

Lippmanova poučka:
Lidé se vždy specializují v oblasti své největší slabiny.

Steelův výklad životní filozofie:
Každý by měl mít nějaké pevné přesvědčení. Já třeba jsem pevně přesvědčen o tom, že si dám ještě jednu.

Zákony lidských vrtochů:
Každý chce, aby si ho někdo všimnul, ale nikdo nechce, aby na něho lidé civěli.

Zákon pravdy:
Člověk občas narazí na pravdu; většinou se však rychle vzpamatuje a jde dál.

 

Zákon lži:
Bez ohledu na to, kolikrát už byla určitá lež odhalena, stále zůstává nějaké procento lidí, kteří jí věří.

První zákon životaběhu:
Jakmile děláte to, co jste odjakživa chtěli dělat, máte chuť dělat něco jiného.

Katzův zákon:
Lidé a národy začnou jednat podle zdravého rozumu, teprve až vyčerpají všechny ostatní možnosti.

Liebermanův zákon:
Každý lže; to však vůbec nevadí, protože nikdo nikoho neposlouchá.

Miulesův zákon:
Na čí straně stojíte, závisí na tom, kde právě sedíte.

Bolingův postulát:
Jestliže se cítíte dobře, nedělejte si starosti, ono to zase přejde.

Berrův 2. zákon ve dvou mutacích:
Každý kdo je populární je nutně neoblíbený.
Nikdo nemá rád vítěze, který stále jen vyhrává.

Rockefellerův princip:
Nikdy nedělejte nic, při čem by vás mohla zastihnout smrt.

Lidské rozhodování podle J.S.Gilletové:
Já vím vždycky co chci...Já si to jenom často rozmyslím jinak.

 

Levingstonovy zákony o obézních osobách:
1.    Tlustý člověk nabývá na objemu tak, aby zcela zaplnil jakýkoliv oděv, který na sebe vezme.
2.    Tlouštík vždy kráčí středem chodby.

 

Murphologie o partnerských vztazích:
 

Beifeldův zákon:
Pravděpodobnost, že mladý muž pozná dívku, která by se mohla stát jeho nastávající, pyramidálně vzrůstá, je-li tento muž ve společnosti:

a)    dívky, s níž právě chodí,
b)    své ženy,
c)    lépe vypadajícího přítele s lepším postavením.

 

První zákon sociogenetiky:
Celibát není dědičný.

Hartleyův druhý zákon:
Nikdy nespi s někým, kdo je ještě větší cvok než ty.

Poznámka průměrného manžela:
To bych vůbec nemohl chodit domů.

Zadrův zákon biomechaniky:
Stupeň pokušení je nepřímo úměrný dosažitelnosti objektu.

Rubyho princip náhodných setkání:
Pravděpodobnost, že potkáte někoho známého, se prudce zvyšuje, jste-li ve společnosti osoby, s níž si nepřejete být spatřen.

Poznatek Mae Westové:
Chybovat je lidské, ale pocit je to božský.

Stewartův zákon retroakce:
Je snazší získat odpuštění, než dovolení.

Drazenův zákon restituce:
Doba nutná k nápravě situace je nepřímo úměrná času, v němž se udála katastrofa.

Pokročilý zákon milostných vztahů:
Když je čím, tak není do čeho.